Támogatás (NEA)

Támogatás – NEA - MA-19-Ö-V-0722 pályázat

Preambulum

    Az Élet legősibb és leghatékonyabb megújuló energiája maga az Ember. mert nem csak természeti energiákat áramoltat, hanem döntéseivel, tetteivel, tudatosságával teremtői, spirituális energiákat is közvetít, képes a társadalom szövedékének folyamatos megújítására.   
    A társadalom szövedékét egyének és mikroközösségek építik, teremtik újra, kultúra hordozó és hagyományőrző, szerves működésű közösségi tereket hoznak létre, amelyek egyúttal a mindenkori társadalom minőségi  fejlődésének garanciái.

A CSODÁS HAGYATÉKUNK AKADÉMIA program alapvetés

Célkitűzés:

      * egészséges emberélet
      * családcentrikusság
      * ön- és honismeret
      * ismerkedés a magyar népi hagyomány motívumaival
      * a magyar hagyomány három rétegű jelrendszerének megismerése (test - lélek - szellem)

Feladata:

Magyarországon - Kárpát-medencében - a magyar azonosságú emberek jelenlegi társadalmába való beilleszkedés segítése.
Kapcsolat kiépítése iskolák, társadalmi szervezetek részére CSODÁS HAGYATÉKUNK klub-foglalkozásokon, melyek a fiatalok személyiségfejlesztésén keresztül elősegítik ön- és magyarságtudatuk megalapozását, valamint tanulmányi kirándulásokon keresztül, melyek magukba foglalják egy adott terület népművészeti hagyományainak felkutatását.

Szervezett alkalmak:

    * Klub-foglalkozások
    * Egy napos szervezett alkalmak
    * Hetes táborok

Folyamatban lévő projektek, fejlesztések

Az Egyesület által jelenleg kimunkálás és fejlesztés alatt lévő programjai:

Társadalmi felelősségvállalás program
        
    A társadalmi felelősségvállalás program az emberi tényezőben egyénileg támadó     kreatív és önkifejező erőt, illetve annak célba juttathatóságát kívánja kialakítani és     bonyolítani. Várakozásaink szerint ez a  program minden résztvevő számára         megadja az intézményin kívüli – családi és közösségi – társadalomalkotás élményét     és     abban azt, hogy személyesen is megtapasztalhatóvá válik saját magunk hatóereje.

Globális és Lokális Kommunikációs program

    Program a mediatizált világba már beleszületett fiatal felnőtt és a gyermek         korosztályokon – és családjaikon – keresztül kívánja a hazai és a globális         társadalmat megszólítani és szoros felelősségvállalási szövedékbe forrasztani.         Programunk első sorban arra vállalkozik, hogy téma azonos tudatosságot         fogalmazzon meg, tematizáljon és tegyen közérthető kinccsé.

A hagyományokban élő kultúra terjesztés program

    A hagyományokban élő kultúra számos olyan elemet őriz, melyből vissza tudunk         következtetni elődeink életmódjára, mindennapjaira:

        * Élet a falusi közösségben a születéstől az öregkorig;   
        * A  gyermekkori, a serdülőkori és az ifjúkori élet jellemzői, munkái, játékai;  
        * Ismerkedési alkalmak a falusi közösségekben. A felnőtt falusi társadalom közösségi     élete;
        * Társadalmi szerepek a családban és a faluban.