Közép-európai Pásztorkutyás Konferencia

CsodásHagyatékunk képe
0 comment(s)

Rendezvényünk remek alkalmat kínál a kulcsfontosságú beszélgetések lefolytatásáras, ami az elmúlt két évtized átalakulásaiból fakadt az adott területen belül, melyet alapvetéseiben az Előadói Konferencia Kiírás tartalmaz. 2018. február 1-jével közreadandü előzetes Konferencia programunkban részletesen közöljük a rendezvény helyszínét, a programját, illetve a látogatói részvétel feltételeit.

Előadókat várunk, akik a konferenciákon megszokott tudományos vitakeretek között vállalják a pásztorkutyákra vonatkozó génmegőrzés kihívásának bemutatását, az autentikus környezeti szükségességek és kihívások felvetését, a társadalmi beágyazottság és elfogadottség kérdésének értelmezését ugyanúgy, mint a tenyésztési várakozások és gondok témakörének felderítését. A magyar pásztorkutyafajták külön szekciót kapnak a rendezvényen. Az előadói jelentkezések lehetnek terepgyakorlatok, saját kutatási eredmények, környezetvédelmi projektek, oktatási célú kezdeményezések, kulturális hagyatékot feldolgozó munkák, civil eredméynek és imázs, illetve jövőkép menedzselési kérdések. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a konferencián konkrét eremények és elérhető hagyaték gyűjtésének megkezdésére az alábbi témakörökben: domesztikáció és evolúció, génmegőrzés és biodiverzitás, pásztorkutyás karakter és a modern vilgá elvárása, kulturális örökség.


Kedves Érdeklődő!

Október 23-án  zárult az előadói jelentkezések első beadási ciklusa az I. KEPCon – Közép-európai Pásztorkutyás Konferenciára.

Ennek kapcsán adjuk közre, hogy számos előadás megtartására jelentkeztek ismert pásztorkutyások, illetve egyetemi oktatók, tudományos körökben ismert és elismert szakemberek mind Magyarországról, mind külföldről. Köszönjük szépen a megtisztelő érdeklődést!

A fentiek értelmében eddig az alábbi összefoglaló témákban látszik előadások megtartására való hajlandóság:

  • A magyar őrző-védő és pásztorkutyák története, bizonyos konkrét fajták áttekintése, földrajzi vonatkozásai, tájdinamika, fajtáink eddig megszerzett hírneve, imázsa és a modern médiához való viszonyainak elemzése összetett témakörben; több.
  • Kelet-Anatólia-i pásztorkutyák története, földrajzi kialakulása és jövőképe, génmegőrzése, autentikus képességei témában; több.
  • A pásztorkutyák általánosságban vett autentikus munkatípusai, azok esetleges fajtatisztasághoz kötött viszonyulása, falkadinamika éles környezetben, nagyragadozókkal szembeni prevenció és hárítás, autentikus képességek génmegőrzése tárgyában; több.
  • Pásztorvilág, pásztorkodás, pásztorkultúra, etimológia, pásztorinterjúk, pásztor spiritualitás tárgykörében; több.

Igazán imponáló a témagazdagság! Az előolvasások alapján elmondható, hogy a majdan elhangzó tartalmak is lebilincselők lesznek. Külön köszönet, hogy a magyar mellett angol nyelven is kaptunk jelentkezést!

Kiemelt szerepet kap majd hazánk legrégebben alapított etnológiai tanszéke, az SZTE Néprajzi és Kuturális Antropológiai Tanszéke, mely támogatja rendezvényünket és melynek kutatói előadásokkal is készülnek az alkalomra! Köszönjük szépen!

Úgy döntöttünk, hogy megnyitunk egy újabb előadói jelentkezéseket lehetővé tevő beadási ciklust, hogy a későn érkezők is kapjanak előadási lehetőséget, hiszen tudunk még termeket is nyitni amennyiben érdekes témák, hasznos tapasztalati és gyakorlati ismertetők megtartására támadna igény.

Így a második körben várjuk 2018. január 21. éjfélig az előadói jelentkezéseket!

Resuméjét kérjük 300 szóban maximálni, tartalomra való szorítkozással készíteni szíveskedjen.

Jelentkezés előadás megtartására.